Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które zwykle towarzyszą chorobie, zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości  i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych jest pracownia terapeutyczna, świetlice na oddziałach, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny, są  uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców i są dostępne dla wszystkich.

W ramach aktywizacji mieszkańców prowadzone są różnorodne rodzaje zajęć terapeutycznych:

  • arteterapia – podczas  zajęć plastycznych mieszkańcy zajmują się malowaniem na płótnie, papierze, drewnie, szkle i wszelkiego innego rodzaju materiałach. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Zajęcia te w doskonały sposób pozwalają mieszkańcom na wyrażenie samego siebie, doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId7c2d84e3fc
  • muzykoterapia – zajęcia te polegają na wszelkiego rodzaju umuzykalnianiu, śpiewaniu znanych piosenek, uczeniu się nowych, słuchaniu muzyki, udziale w koncertach. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w tych spotkaniach i jest to najliczniejsza sekcja.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId6a1cd2e283
  • biblioterapia –  terapia poprzez literaturę dostarcza naszym mieszkańcom nowego spojrzenia na własne problemy, czasami dostarcza tematów do rozmów, ubarwia czas wolny. Szczególnie tę formę terapii lubią osoby leżące.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId67e9634e83
  • ergoterapia – wspiera, uzdalnia i usprawnia naszych mieszkańców niezależnie od wieku poprzez zajęcia manualne, takie jak hafciarstwo, wikliniarstwo, robótki na drutach, wykonywanie przedmiotów z zapałek, drewna i makaronu.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId3b9c171882
  • hortikuloterapia  - uczestnicy terapii ogrodowej mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, polegającą na podlewaniu kwiatów, pieleniu donic ogrodowych, zgrabianiu liści. Zajęcia te mają na celu wyrobienie nawyku dbania o swoje najbliższe otoczenie, o rabaty kwiatowe w ogrodzie.   Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeIde082efd3e1
  • kinezyterapia - chętni mieszkańcy uczestniczą w grupowych ćwiczeniach ruchowych prowadzonych przez rehabilitanta.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeIdab4e0482b1
  • ludoterapia – podczas uczestnictwa w tego rodzaju terapii nasi mieszkańcy biorą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, w zajęciach rekreacyjnych oraz w wielu  imprezach integracyjnych.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId6a63764846
  • filmoterapia – ta audiowizualna odmiana biblioterapii dostarczająca  wsparcia psychicznego mieszkańcom i pozwala  im lepiej radzić sobie ze swoją chorobą czy niedomaganiem. W filmoterapii wykorzystywane są filmy zarówno fabularne, popularnonaukowe jak i edukacyjne. Spotkania  z filmem mają na celu  poprawę samopoczucia mieszkańców.
  • zajęcia komputerowe - mają na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia. Staramy się zapoznać naszych mieszkańców z obsługą komputera,  uczymy korzystania z internetu.  Zajęcia te pozwalają uczestniczącym w zajęciach mieszkańcom na kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymulują do samodzielnego działania. Nauka ta przebiega drogą „prób i błędów”, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch, wzrok.
View the embedded image gallery online at:
http://dpsradzymin.pl/terapia-zajciowa#sigFreeId1ae5ed0e96

Te wszechstronne oddziaływania terapeutyczne odkrywają ogromny potencjał, energię, zdolności i potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie wiary w siebie i swoje możliwości przynosi efekty na różnych płaszczyznach pracy terapeutycznej. Mając to wszystko na uwadze prowadzimy tak  różnorodne zajęcia terapeutyczne. Terapia zajęciowa jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się.

Joomla templates by Joomlashine