Radzymin miasto „cudu nad Wisłą”, pamiętnego 1920 roku. Jedno z najstarszych miast na Mazowszu. 13 czerwca 1999 r. Radzymin witał Ojca Świętego Jana Pawła II. W tę piękną i szczytną historię wpisują się ponad
69-letnie dzieje Domu Pomocy Społecznej
w Radzyminie.

1954

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie powstał w roku 1954 w budynku pierwotnie przeznaczonym na Powiatowy Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Budynek, w którym ostatecznie utworzono  Państwowy Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych przy ul. Mickiewicza 14, był kompletnie nie dostosowany dla potrzeb umieszczonych tu 50 pensjonariuszy – osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, często odrzuconych przez rodzinę. Pierwszym Dyrektorem Domu został Pan Feliks Kęszycki. Praca w placówce była bardzo ciężka, gdyż trudne warunki lokalowe, duża wieloosobowa sala oraz braki w wyposażeniu nie sprzyjały pielęgnacji mieszkańców i sprawiały, że opieka nad nimi była bardzo trudnym zadaniem. Brakowało instalacji wodnej, urządzeń sanitarnych, a potrzebujących pomocy przybywało. Opiekę nad mieszkańcami sprawowali pracownicy świeccy wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, które pracowały i zamieszkiwały w naszym Domu do stycznia 2020 roku.

1959

W czerwcu 1959 roku kolejnym dyrektorem Domu, wówczas Zakładu, zostaje Pan  Jerzy Leszczewicz. Nowy dyrektor stara się o poprawę warunków lokalowych przeprowadzając remont budynku głównego, podczas którego założono brakującą instalację wodno-kanalizacyjną, częściowo dostosowując istniejący budynek do potrzeb ludzi chorych i niepełnosprawnych.

1964 – Lady Ryder

Ciągła konieczność tworzenia odpowiednich warunków do właściwego funkcjonowania Domu i wzrastające zapotrzebowanie na nowe miejsca dla osób oczekujących na przyjęcie do placówki spowodowały, że z pomocą przyszła angielska arystokratka Margaret Suzan Ryder, która poczuła więź z Polską i polskimi lotnikami, którymi opiekowała się jako pielęgniarka w Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Kierując się ideą pomocy, Lady Ryder znana jako Sue Ryder wybudowała w Polsce 30 pawilonów mieszkalnych, w tym 2 w Radzyminie. Pierwszy pawilon powstał w roku 1964 jednak nie rozwiązał całkowicie problemu oczekujących na przyjęcie.

1965

Nazwa placówki kilkakrotnie jeszcze ulega zmianie, najpierw na Państwowy Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych, następnie Państwowy Dom Specjalny dla Przewlekle Chorych, później na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, a w roku 1993 na Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.

1969

Ponownie z pomocą w utworzeniu nowych miejsc dla oczekujących na zamieszkanie w PDS przychodzi Sue Ryder, podejmując decyzję o budowie drugiego pawilonu, który powstaje w roku 1969 na potrzeby osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Lady Ryder do dnia swojej śmierci tj.: 2 listopada 2000 r., interesowała się powstałymi z Jej inicjatywy Domami i odwiedzała zamieszkujących tam mieszkańców. Wielką kontynuatorką tradycji Lady Ryder w Polsce była zmarła w 2011 roku Pani Maria Stolzman, dla której los mieszkańców w ufundowanych Domach był niezwykle ważny. Domy te były przez Nią często odwiedzane.

1973 – 1993 – 1996

Dom w Radzyminie jeszcze trzykrotnie zmieniał swą nazwę. W czerwcu 1973 roku na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Radzyminie powiat Wołomin ul. Lenina 7. W maju 1993 roku nazwa brzmiała: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Konstytucji 3 Maja 7, a od sierpnia 1996 roku do dziś: Dom Pomocy Społecznej ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie.

2008

Dyrektor Leszek Mikołajewski pełen zaangażowania w sprawy Domu i jego mieszkańców, zarządzał Domem przez kolejne 43 lata do maja 2008 roku.

2008 – obecnie

Od czerwca 2008 roku Domem zarządza Pani dyrektor  Jolanta Chałupka, która bardzo dba o jakość świadczonych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających świadczonych przez placówkę. Nieustannie dokłada starań, żeby praca przynosiła pracownikom zatrudnionym w Domu satysfakcję i radość, a podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i doskonałej opieki.

Obecnie w naszym Domu zamieszkuje 100 mieszkańców. Dom dysponuje wolnymi miejscami przygotowanymi na przyjęcie nowych podopiecznych.

Działamy na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego wydanego 13 marca 2008 r. na czas nieokreślony (Decyzja nr 3/2008) i posiadamy wpis do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 35.

Skip to content