Radzymin miasto „cudu nad Wisłą”, pamiętnego 1920 roku. Jedno z najstarszych miast na Mazowszu. 13 czerwca 1999 r. Radzymin witał Ojca Świętego Jana Pawła II. W tę piękną i szczytną historię wpisują się ponad
70-letnie dzieje Domu Pomocy Społecznej
w Radzyminie.

1954

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie powstał w roku 1954 w budynku pierwotnie przeznaczonym na Powiatowy Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Budynek, w którym ostatecznie utworzono  Państwowy Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych przy ul. Mickiewicza 14, był kompletnie nie dostosowany dla potrzeb umieszczonych tu 50 pensjonariuszy – osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, często odrzuconych przez rodzinę. Pierwszym Dyrektorem Domu został Pan Feliks Kęszycki. Praca w placówce była bardzo ciężka, gdyż trudne warunki lokalowe, duża wieloosobowa sala oraz braki w wyposażeniu nie sprzyjały pielęgnacji mieszkańców i sprawiały, że opieka nad nimi była bardzo trudnym zadaniem. Brakowało instalacji wodnej, urządzeń sanitarnych, a potrzebujących pomocy przybywało. Opiekę nad mieszkańcami sprawowali pracownicy świeccy wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, które pracowały i zamieszkiwały w naszym Domu do stycznia 2020 roku.

1959

W czerwcu 1959 roku kolejnym dyrektorem Domu, wówczas Zakładu, zostaje Pan  Jerzy Leszczewicz. Nowy dyrektor stara się o poprawę warunków lokalowych przeprowadzając remont budynku głównego, podczas którego założono brakującą instalację wodno-kanalizacyjną, częściowo dostosowując istniejący budynek do potrzeb ludzi chorych i niepełnosprawnych.

1964 – Lady Ryder

Ciągła konieczność tworzenia odpowiednich warunków do właściwego funkcjonowania Domu i wzrastające zapotrzebowanie na nowe miejsca dla osób oczekujących na przyjęcie do placówki spowodowały, że z pomocą przyszła angielska arystokratka Margaret Suzan Ryder, która poczuła więź z Polską i polskimi lotnikami, którymi opiekowała się jako pielęgniarka w Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Kierując się ideą pomocy, Lady Ryder znana jako Sue Ryder wybudowała w Polsce 30 pawilonów mieszkalnych, w tym 2 w Radzyminie. Pierwszy pawilon powstał w roku 1964 jednak nie rozwiązał całkowicie problemu oczekujących na przyjęcie.

1965

Od września 1965 roku kolejnym dyrektorem Domu – wtedy Zakładu – zostaje Pan Leszek Mikołajewski. W grudniu 1966 nazwa Domu zostaje zmieniona na Państwowy Dom Specjalny dla Przewlekle Chorych w Radzyminie, ul. Lenina 7.

1969

Ponownie z pomocą w utworzeniu nowych miejsc dla oczekujących na zamieszkanie w PDS przychodzi Sue Ryder, podejmując decyzję o budowie drugiego pawilonu, który powstaje w roku 1969 na potrzeby osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Lady Ryder do dnia swojej śmierci tj.: 2 listopada 2000 r., interesowała się powstałymi z Jej inicjatywy Domami i odwiedzała zamieszkujących tam mieszkańców. Wielką kontynuatorką tradycji Lady Ryder w Polsce była zmarła w 2011 roku Pani Maria Stolzman, dla której los mieszkańców w ufundowanych Domach był niezwykle ważny. Domy te były przez Nią często odwiedzane.

1973 – 1993 – 1996

Dom w Radzyminie jeszcze trzykrotnie zmieniał swą nazwę. W czerwcu 1973 roku na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Radzyminie powiat Wołomin ul. Lenina 7. W maju 1993 roku nazwa brzmiała: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Konstytucji 3 Maja 7, a od sierpnia 1996 roku do dziś: Dom Pomocy Społecznej ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie.

2008

Dyrektor Leszek Mikołajewski pełen zaangażowania w sprawy Domu i jego mieszkańców, zarządzał Domem przez 43 lata do maja 2008 roku.

2008 – obecnie

Od czerwca 2008 roku Domem zarządza Pani dyrektor  Jolanta Chałupka, która bardzo dba o jakość świadczonych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających świadczonych przez placówkę. Nieustannie dokłada starań, żeby praca przynosiła pracownikom zatrudnionym w Domu satysfakcję i radość, a podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i doskonałej opieki.

Obecnie w naszym Domu zamieszkuje 100 mieszkańców. Dom dysponuje wolnymi miejscami przygotowanymi na przyjęcie nowych podopiecznych.

Działamy na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego wydanego 13 marca 2008 r. na czas nieokreślony (Decyzja nr 3/2008) i posiadamy wpis do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 35.

Skip to content