Aktualności

 

Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

„Jesteśmy tyle warci, ile zrobimy dla innych"
Sue Ryder

W czwartek 13 maja 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który został zakupiony przez Powiat Wołomiński przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki RENAULT TRAFIC, który dzięki specjalnemu wyposażeniu (pasy mocujące, winda, elektrycznie wysuwany stopień) jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością jednoczesnego przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Koszt zakup pojazdu wyniósł 155 964,00 zł. Środki własne Powiatu to 74 964,00 zł, dofinansowanie PFRON wyniosło 81 000,00 zł.

W uroczystości przekazania samochodu dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie udział wzięli: Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych Tomasz Maruszewski (PFRON), Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, Radny Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk, Dyrektor Radzymińskiego DPS Jolanta Chałupka oraz mieszkańcy i pracownicy Domu.
 
Nowy samochód będzie służył na co dzień mieszkańcom Domu do różnego rodzaju wyjazdów min.: do przychodni, szpitali, do wyjazdów na spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze oraz imprezy kulturalno-oświatowe. Będzie możliwe udoskonalenie jakości usług świadczonych przez DPS na rzecz 100. mieszkańców z pośród których 34. porusza się na wózkach inwalidzkich.
 
Dziękujemy władzom Powiatu Wołomińskiego na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem oraz władzom PFRON i Prezesowi Krzysztofowi Michałkiewiczowi za ten cenny dar.
 
Dziękujemy, ze nadal możemy wspólnie rozwijać dzieło pomocy Sue Ryder.

 

 Życznia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

życzenia prac soc

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie żywym pomnikiem niezwykłej Sue Ryder

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” - Papież Franciszek-

2 listopada 2020 r. przypada 20. rocznica śmierci Margaret Susan Ryder, która swoje życie poświęciła bezinteresownej służbie bliźniemu.

sue ryderHistoria Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie rozpoczyna się w 1954 roku, kiedy w nowo powstałym murowanym budynku o innym przeznaczeniu, zostaje zakwaterowanych 50 przewlekle chorych pensjonariuszy. Warunki lokalowe przez pierwsze lata są bardzo trudne, bowiem piętrowy obiekt nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych mających wiele specjalnych potrzeb. Nadzieja na znaczącą poprawę warunków lokalowych pojawia się na początku lat sześćdziesiątych za sprawą Fundacji Sue Ryder, dzięki której rozpoczęto budowę pawilonów dla chorych na terenie istniejącego Domu Pomocy.

Pierwszy z Pawilonów powstał w październiku 1963 roku, a kolejny w 1969 roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Margaret Susan Ryder – brytyjska arystokratka a zarazem filantropka, której misją życiową była pomoc osobom cierpiącym z powodu chorób czy złych warunków bytowych. Powołana przez nią „ Sue Ryder Foundation” budowała na całym świecie szpitale, hospicja, Domy Sue Ryder i domy opieki. W Polsce takich domów powstało 30. Jednym z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Obecnie nasz Dom zamieszkuje 107 mieszkańców, z czego w pawilonach Sue Ryder mieszka 60 osób chorych i niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Suer Ryder dziś w pawilonach mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne, na zakupionym przez Fundację sprzęcie. Wybudowane dzięki Fundacji Sue Ryder pawilony pozwoliły na zwiększenie ilości miejsc dla osób chorych i potrzebujących i stworzenie lepszych warunków pobytu przybywającym mieszkańcom. W 2004 roku dzięku wsparciu Fundacji został poprawiony standard pawilonu 2. poprzez dobudowę 6 łazienek i 4 pokoi mieszkalnych. Dokonana została również modernizacja pawilonu 1.

O Sue Ryder pamiętamy na co dzień. Przy wejściu do pobudowanych z jej inicjatywy pawilonów, umieszczone są pamiątkowe tablice, informujące naszych mieszkańców i gości o czasie ich budowy. Historia życia i rozległa charytatywna działalność tej wielkiej brytyjskiej filantropki, znana jest naszym mieszkańcom i przypominana podczas wielu rozmów. Wizerunek Sue Ryder oraz informacje dotyczące jej życia i działalności zdobią hol w pawilonach.

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie był wielokrotnie odwiedzany przez swoja Fundatorkę Lady Ryder. Do dnia dzisiejszego jest żywym pomnikiem ogromnej miłości wspaniałej, drobnej kobiety do drugiego człowieka naznaczonego cierpieniem, wykluczeniem społecznym i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności i choroby.

Tekst: A. Przybysz

Joomla templates by Joomlashine