O nas

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Nasza placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i z chorobą Alzheimera. Naszym celem jest danie Mieszkańcom radości oraz stworzenie im jak najlepszych warunków do życia.

Poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu, a także ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności. Nasi mieszkańcy objęci są fachową opieką wykwalifikowanego personelu, a zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

W celu podniesienia jakości usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających nasza placówka przeszła proces standaryzacji. W marcu 2008 podczas przeprowadzonej wizytacji przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Warszawie stwierdzono, że placówka osiągnęła warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej i uzyskała pozwolenie (Decyzja Nr 3/2008) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 112. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie w styczniu 2015 roku uzyskał akceptację Wojewody Mazowieckiego na rozszerzenie zakresu świadczonych usług o całodobową opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera, zaś w maju 2015 r. uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego zmniejszona została liczba miejsc na 107. Zmiana była podyktowana potrzebą zwiększenia ilości pokoi jednoosobowych. Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową naszego Domu by w pełni poznać jego ofertę.


    Jolanta Chałupka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

Skip to content