Grant nr COVID.19.07.35 dla Powiatu Wołomińskiego
prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
Termin realizacji 01.05.2020 r. – 31.12.2021 r. w wysokości 91 955,08 zł

Grant nr U.POWR.2.8-095/20 dla Powiatu Wołomińskiego
realizator Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Termin realizacji 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. w wysokości 245 576,39 zł
Przeznaczenie grantu: wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i zakupy rzeczowe.

Skip to content