Opieka zdrowotna

Nasz Dom zapewnia opiekę pielęgniarską 

Opiekę zapewniają pielęgniarki, lekarz psychiatra oraz psycholog. Opiekę medyczną sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Skip to content