Zebrani przedstawiciele Fundacji SUe Ryder na zdjęciu grupowym z Dyrekcją.

7 listopada 2019 r.

„Oto rozmaryn na pamiątkę. Módlcie się, kochajcie, pamiętajcie”
Hamlet

Sue Ryder (Margaret Susan Ryder) w 1953 założyła „Sue Ryder Foundation” z siedzibą w domu swojej matki w Cavendish w hrabstwie Suffolk w Anglii. Fundacja miała się stać żywym pomnikiem ofiar wojny i często bezimiennych jej bohaterów, w tym przyjaciół Sue Ryder – cichociemnych. Fundacja zajęła się wznoszeniem tzw. Domów Sue Ryder, szpitali, hospicjów i domów opieki, które powstały na całym świecie, w tym 30 w Polsce. Obecnie pozostało ich 15.

Sue Ryder  w wieku 16 lat, podczas II wojny światowej, trafiła do formacji pielęgniarek opiekującej się polskimi cichociemnymi, których szalona odwaga i determinacja w walce wzbudziła ogromny szacunek. W trakcie swej służby i po zakończeniu wojny spotkała się z ogromem cierpienia, które w efekcie zaowocowało powołaniem fundacji jej imienia. Początkowo rozpoczęła swoją misję z grupą polskich wolontariuszy rekrutowanych pośród byłych więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodzin chcących nieść pomoc potrzebującym, głównie w Europie Wschodniej opuszczonej i zapomnianej przez aliantów.  Herbem fundacji jest gałązka rozmarynu symbolizująca pamięć, nadzieję i miłość.

Historia Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie jest równie  ciekawa i burzliwa , jak życie
i działalność Sue Ryder. Powstał w 1954 r, kiedy to z pobliskiego Wołomina do naszego miasta przywieziono 50 osób potrzebujących całodobowego wsparcia  i rozlokowano ich w murowanym budynku. Początki działania Państwowego Zakładu Specjalnego dla Przewlekle Chorych  były trudne. Kolejni jego dyrektorzy latami przystosowywali budynek poprawiając warunki lokalowe i walcząc o lepszy byt swoich podopiecznych. Poprawa sytuacji lokalowej nastąpiła radykalnie w 1963 roku, kiedy to za sprawą Fundacji Sue Ryder powstał na terenie Domu pierwszy pawilon dla chorych, a w roku 1969 kolejny. Pomiędzy naszym Domem a Fundacją nawiązała się współpraca istniejąca do dziś.

To właśnie dziś mieliśmy niebywałą okazję gościć u nas przedstawicieli Fundacji Sue Ryder zarówno z Polski jak też z Anglii. Goście byli bardzo zainteresowani stanem technicznym powstałych ponad 50 lat temu pawilonów  będących  integralną częścią Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Spacerowali przyglądając się toczącemu się tu życiu jego mieszkańców. Goście rozmawiali z przewodniczącą Rady Mieszkańców i pracownikami Domu  interesując się panującymi warunkami bytowymi, oglądali prace wykonane na zajęciach terapeutycznych. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Goście  Fundacji podczas spotkania otrzymali od nas radzymińskie wydawnictwa dokumentujące piękną historię naszego miasta: „Radzymin. Małe miasto, wielka historia” otrzymali  goście anglojęzyczni, a  „Sławni Radzyminiacy i zasłużeni dla Radzymina” otrzymali  polscy goście.

Co roku 1. październiku obchodzony jest Europejski Dzień Fundacji i Darczyńców. Dzień ten jest hołdem, jaki składamy wszystkim ludziom dobrej woli, dla których pomoc bliźniemu jest rzeczą nadrzędną i bliską dewizie Margaret Susan Ryder twierdzącej, że „ jesteśmy tyle warci, ile robimy dla innych”.

Tekst: A. Przybysz

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Skip to content