Sue Ryder

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie żywym pomnikiem niezwykłej Sue Ryder

Sue Ryder

Sue Ryder

”Jakże byłoby  pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” – Papież Franciszek-
2 listopada 2020 r. przypada 20. rocznica śmierci Margaret Susan Ryder, która swoje życie poświęciła bezinteresownej służbie bliźniemu.
Historia Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie rozpoczyna się w 1954 roku, kiedy w nowo powstałym murowanym budynku o innym przeznaczeniu, zostaje zakwaterowanych 50 przewlekle chorych pensjonariuszy. Warunki lokalowe przez pierwsze lata są bardzo trudne, bowiem piętrowy obiekt nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych mających wiele specjalnych potrzeb. Nadzieja na znaczącą poprawę warunków lokalowych pojawia się na początku lat sześćdziesiątych za sprawą Fundacji Sue Ryder, dzięki której rozpoczęto budowę pawilonów dla chorych na terenie istniejącego Domu Pomocy.
Pierwszy z Pawilonów powstał w październiku 1963 roku, a kolejny w 1969 roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Margaret Susan Ryder – brytyjska arystokratka a zarazem filantropka, której misją życiową była pomoc osobom cierpiącym z powodu chorób czy złych warunków bytowych. Powołana przez nią „ Sue Ryder Foundation” budowała na całym świecie szpitale, hospicja, Domy Sue Ryder i domy opieki. W Polsce takich domów powstało 30. Jednym z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Obecnie nasz Dom zamieszkuje 107 mieszkańców, z czego w pawilonach Sue Ryder mieszka 60 osób chorych i niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Suer Ryder dziś w pawilonach mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne, na zakupionym przez Fundację sprzęcie. Wybudowane dzięki Fundacji Sue Ryder pawilony pozwoliły na zwiększenie ilości miejsc dla osób chorych i potrzebujących i stworzenie lepszych warunków pobytu przybywającym mieszkańcom. W 2004 roku dzięki wsparciu Fundacji został poprawiony standard pawilonu 2. poprzez dobudowę 6 łazienek i 4 pokoi mieszkalnych. Dokonana została również modernizacja pawilonu 1.
O Sue Ryder pamiętamy na co dzień. Przy wejściu do pobudowanych z jej inicjatywy pawilonów, umieszczone są pamiątkowe tablice, informujące naszych mieszkańców i gości o czasie ich budowy. Historia życia i rozległa charytatywna działalność tej wielkiej brytyjskiej filantropki, znana jest naszym mieszkańcom i przypominana podczas wielu rozmów. Wizerunek Sue Ryder oraz informacje dotyczące jej życia i działalności zdobią hol w pawilonach.
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie był wielokrotnie odwiedzany przez swoja Fundatorkę Lady Ryder. Do dnia dzisiejszego jest żywym pomnikiem ogromnej miłości wspaniałej, drobnej kobiety do drugiego człowieka naznaczonego cierpieniem, wykluczeniem społecznym i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności i choroby.
Tekst: A. Przybysz

Categories:

Tags:

Comments are closed

Skip to content